Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Patrik Johanssons disputationstillfälle

Intervju med disputanden Patrik Johansson

Doktoranden Lotta Dessen Janckell ställde några frågor till disputanden Patrik Johansson om avhandlingen som han försvarade 11.10.2019.

Cecilia Lundholm

Intervju med professor Cecilia Lundholm i Lära Stockholm

I tidningen Lära Stockholm kan du läsa en intervju om klimatundervisning med professor Cecilia Lundholm SU. Tidningen ges ut av Stockholm Stad.

Maria Erikssons disputation

Intervju med disputanden Maria Eriksson

Doktoranden Elsa Szatek ställde några frågor till disputanden Maria Eriksson om hennes avhandling Flickblickar - Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar som hon försvarade 20.9.2019.

Pärmbild formativ bedömning

Intervju: docent Viveca Lindberg kring ny bok om formativ bedömning

Natur och Kultur utkommer med antologin Formativ bedömning. Utmaningar för undervisningen med Viveca Lindberg, Inger Eriksson och Astrid Pettersson som redaktörer. Vi ställde några frågor kring boken om formativ bedömning till Viveca.

Bild av casemetodik bokens pärm

Ny bok: Universitetslektor Ylva Wibaeus skriver om casemetodik för lärare

Universitetslektor Ylva Wibaeus har skrivit flera kapitel i boken Casemetodik för lärare. Att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. Övriga författare är Eva Anderberg och Margareta Normell. Redaktör för boken är Ann S. Pihlgren. Boken utkom på förlaget Studentlitteratur och behandlar metodik för dialoger inom ramen för skolutveckling, lärarutbildning och handledning.

Studerande under körsbärsträd

Sök kurser och program till VT 2020

Vårens utbud av kurser och program som erbjuds av HSD är öppna för ansökan 15/9-16/10 2019.

Malin Tväråna försvarar sin avhandling

Intervju med disputanden Malin Tväråna

Doktoranden Annalotta Dessen Jankell ställde några frågor till disputanden Malin Tväråna om hennes avhandling Kritiskt omdöme i samhällskunskap: Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor som hon försvarade 13.9.2019.

Moln över fastighet

Historiedidaktiska forskningsgruppen får bidrag

Historiedidaktiska forskningsgruppen vid HSD får 100 000:- av rektor för utvecklingsprojektet "Arbetslivsanknytning i utbildning". Projektets syfte är att utveckla redskap som ska fungera som öppen gemensam referensram för  campus- och verksamhetsförlagda kurser. Referensramen ska med koherens och progression beskriva vilka begrepp och förmågor som lärarstudenten ska tillägna sig under utbildningen till historielärare. 

Studenter

Tre nya artiklar om transkulturell kunskap ute

Professor Anja Kraus i de estetiska ämnenas didaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik har publicerat tre nya artiklar om transkulturell kunskap i bokserien Baltic Studies som utkommer på Peter Lang förlag.

Profilbild i färg av Jenny Berglund

Jenny Berglund publicerar i ny tidskriftsserie

Professor Jenny Berglund ger ut artikel i ny tidskriftsserie som hon även är redaktör för. Artikeln ”Sociological perspectives on religion and education” är publicerad i en helt ny tidskriftsserie, Brill Research Perspectives in Religion and Education som Jenny Berglund också är redaktör för. I det första numret, Religion and Education: Framing and Mapping a Field, beskrivs olika perspektiv på forskningsfältet religion och utbildning av de olika redaktörerna.

Profilbild av doktoranden Malin Tväråna framifrån.

Nya perspektiv på rättvisa i mellanstadiets samhällskunskapsundervisning

Malin Tväråna undersöker sjätteklassister och deras frågor kring kriminalitet och straff. Artikeln Tycka eller tänka om rättvisa – vad främjas i mellanstadiets samhällskunskapsundervisning? ingår i Nordidactica 2/2019, och utgår ifrån en intervenerande, iterativ designstudie, där försök görs att i grundskolan utveckla en undervisning på området lag och rätt, som frångår ett mer traditionellt fokus på procedurer och sociologiska förklaringsmodeller till förmån för skapandet av en undervisning där kritiskt resonerande övas och utvecklas.

Viktigt att veta inför terminstarten 2019

Informationen på denna sida vänder sig till dig som har sökt till ett program eller en kurs som ges av HSD via www.antagning.se inför höstterminen 2019. Under sommaren är det begränsad bemanning vid studieadministrationen och studievägledningen. Det kan därför dröja innan du får svar. Vi har därför samlat allt du behöver veta på den här sidan.

Ledig tjänst: studievägledare

Som institutionens studievägledare är du vårt ansikte utåt mot våra nuvarande och framtida studenter. Sök tjänsten senast 25/8.

Mattias Björklund

Tydligare riktlinjer behövs för privatekonomiundervisningen på gymnasiet

Licentiand vid HSD Mattias Björklund har publicerat artikeln Teaching financial literacy: Competence, context and strategies among Swedish teachers i Journal of Social Science Education.

Bild puff unsplash

Ny forskarutbildningskurs startar HT19

HT19 startar Att skriva den perfekta artikeln, 7,5 hp.

Kursen behandlar bland annat strategier och verktyg för att göra grundade urval av tidskrift för artikelpublicering, samt att producera och publicera artikel i tidskrift av ämnesdidaktisk relevans.

Sista dag för anmälan är 4 september.

Våra verkstäder. Foto: Konstfack

Nu öppnar ansökan till forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik

Den 1 juli öppnar ansökan till forskarutbildning inom den nya nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik. Forskarskolan är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Konstfack.

Program och kurser

Vårt fokus är utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, främst inom historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi och estetiska lärprocesser som drama musikdidaktik.

Program och kurser HT19

Program

Kurser

Alla våra utbildningar

Här kan du hitta alla våra utbildningar

Puff Service & stöd startsida
kurshemsidor förstasidan
Våra ämnen
Kulturskoleklivet puff orange
Medieverkstan
facebookbild