If you want your full-paper (1500-2000 words) to be considered for publication in a proceedings from Nofa7 – please send two copies of your paper (one must be anonymized for the peer review proces) to proceedingsNofa7@hsd.su.se

 

Critera for selection: a peer review process.

  • The conceptual/theoretical framework
  • Clarity of the research question explored
  • Methods and empirical foundation
  • Originality and new insight

Your contribution may be written in Scandinavian languages or English.

Deadline for submission: June 3 

 

Vill du att ditt konferensbidrag i fulltext (1500-2000 ord) ska bedömas för publicering i en proceeding från Nofa7? Sänd i så fall två exemplar av ditt paper (det ena måste vara anonymiserat för peer review-processen) till proceedingsNofa7@hsd.su.se

 

Kriterier för urval: alla papers genomgår en peer review process där följande aspekter bedöms:

  • Begreppslig / teoretisk inramning
  • Forskningsfrågans klarhet
  • Metod och empiris
  • Originalitet och heuristiskt värde

Ditt bidrag kan skrivas på skandinaviska språk eller engelska

Senast: 3 Juni