Tidskriften SO-didaktik

tidskriften SO-didaktik nr 4

Nytt nummer av tidskriften SO-didaktik

Numret är fyllt med åtta intressanta artiklar av SO-lärare och forskare som berör religionsundervisningen på olika sätt. Bland annat Cecilia Eskilsson och Therese Britton på HSD bidrar med varsin artikel.

so didaktik nr 3

Nytt nummer av SO-didaktik ute – nr 3 2017

Det tredje numrets tema är begreppsparet aktör och struktur, samt frågan om hur SO-ämnena kan bidra till elevernas handlingsberedskap.

SO-didaktik nr 2 2016

Tidskriften SO-didaktik nummer 2 2016

I det nyutkomna andra numret av SO-didaktik är temat interkulturell historia. Fokus ligger på migration som historiskt fenomen.

SO-didaktik nr 1 2016

Ny nätbaserad tidskrift om SO-didaktik

SO-didaktik är en ny tidskrift som inriktar sig på undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. Det har saknats en svenskspråkig plattform där lärare, forskare och andra kunniga och intresserade delger sina erfarenheter och kunskaper.

KONTAKT

Professor, praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning
Inger Eriksson, inger.eriksson@hsd.su.se

Studierektor, forskarutbildning
Kristina Lanå: kristina.lana@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik inriktning samhällsvetenskap
Cecilia Lundholm, cecilia.lundholm@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik
Maria Olson, maria.olson@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik inriktning religion
Geir Skeie, geir.skeie@hsd.su.se

Professor, drama med didaktisk inriktning
Eva Österlind, eva.osterlind@hsd.su.se

SÖK I DIVA

Sök i DiVA

SÖK I FORSKNINGSDATABASEN

Sök i forskningsdatabasen