Målet är att SO-didaktik ska stimulera ämnesdidaktisk undervisningsutveckling. Tidskriften ska göra det möjligt att hänga med i svensk och internationell ämnesdidaktik och inspirera till nya undervisningsidéer. Tidskriften vänder sig till dig som undervisar i grundskolan och gymnasiet.

Maria Johansson
Maria Johansson

"SO-didaktik ska inspirera till utveckling av undervisningen", säger Maria Johansson, forskare och gymnasielärare på Globala gymnasiet.

Inspiration för tidskriften har hämtats från bland annat de brittiska motsvarigheterna Teaching History och Primary History samt amerikanska Social Education. De har hittat sätt att kombinera och kommunicera forskning och lärares erfarenhetsbaserade kunskaper på ett sätt som är anpassat för lärarprofessionen.

 

 

"Detta är en ny spännande form av samverkan för oss, Relevansen för undervisningen är utgångspunkten, därför kompletterar tidskriften traditionella vetenskapliga  publikationer", säger Kenneth Nordgren, forskare vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Kenneth Nordgren
Kenneth Nordgren

Tidskriften är nätbaserad och fritt tillgänglig för alla intresserade.

Det första numret behandlar interkulturell historiedidaktik: Nr 1 (maj 2016): Kulturmöten och världshistoria. Författarna består av en blandning av verksamma lärare och forskare med intresse för interkulturella perspektiv på historien. Historikerna Maria Sjöberg, Faaid Ali-Nuur och Per Eliasson knyter an till undervisningsprojekten och visar hur ett byte av utsiktspunkt från historieskrivningens sedvanliga fokus på länder och imperier till en världshistorisk position gör att det möjligt att se något annat. Perspektiven och tolkningarna blir fler.

Klicka på tidningen ovan för att läsa den.

Ladda ner första numret

Om du hellre vill ladda ner den som en PDF, klicka på den här länken.

Enskilda artiklar

Ladda ner enskilda artiklar som pdf:

Kontakta gärna redaktionen på so-didaktik@globala.se

Nummer 2 med temat Migration är planerat att komma i augusti 2016.