Forskningsgrupper

Forskningsgrupper

Grupperna är ett provprojekt på två år från sommaren 2017 år i syfte att skapa kluster i personalen som kan utveckla kraftfulla forskningsmiljöer på institutionen. Målet är dels att utveckla forskningssamarbeten, skriva ansökningar om externa medel samt att hjälpas åt att publicera den forskning som bedrivs. Ansökningar om att upprätta en forskningsgrupp skickas till forskningsberedningen som bereder ärendet innan det skickas för beslut till prefekten. Alla grupper har en gruppledare som har betalt 5% i tjänsten för detta. Gruppen finansieras med en rambudget på 100 000 SEK. Varje grupp ska utarbeta en specificerad budget som följs upp efter ett år och arbetet utvärderas efter två år. 


Ansökningsförfarandet är löpande och ansökan som ska innehålla en kort
(2-3 A4 sidor) beskrivning av gruppens fokus, planerade aktiviteter och
deltagare skickas till registrator@hsd.su.se.
 

Läs mer om forskningsgrupper:


Professor, religionsdidaktik
Jenny Berglund
jenny.berglund@hsd.su.se

Professor, praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning
Inger Eriksson
inger.eriksson@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik inriktning samhällsvetenskap
Cecilia Lundholm
cecilia.lundholm@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik
Maria Olson
maria.olson@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik inriktning religion
Geir Skeie
geir.skeie@hsd.su.se

Professor, drama med didaktisk inriktning
Eva Österlind
eva.osterlind@hsd.su.se


Ordförande, forskningsberedningen
Jenny Berglund
jenny.berglund@hsd.su.se

Studierektor, forskarutbildning
Kristina Lanå
kristina.lana@hsd.su.se

SÖK I DIVA

Sök i DiVA

SÖK I FORSKNINGSDATABASEN

Sök i forskningsdatabasen