Gruppens fokus är forskning inom ämnesdidaktik med koppling till post-koloniala, post-strukturalistiska och post-humanistiska teorier.  Utifrån ämnesdidaktikens syfte att erbjuda begrepp för en kritisk och kreativ analys av undervisningssituationer i specifika skolämnen, såväl som mellan dessa, vill vi i denna forskningsgrupp undersöka hur post-teorier kan fungera produktivt för detta ändamål. Den övergripande frågan är vilka analytiska och metodologiska verktyg kan dessa post-teorier erbjuda ämnesdidaktiska frågor och utmaningar? Hur kan dessa teoretiska ansatser fungera både som grund för ämnesdidaktiska överväganden och som grund för forskningsanalytiskt arbete? Forskningsgruppen ska vara ämnesöverskridande och fungera som en arena för bland annat estet- och so-ämnena att mötas kring gemensamma frågor.

Forskningsgruppen består av forskare både inom HSD och andra institutioner och lärosäten. De som ingår är Karin Gunnarsson, Maria Olson, Ulrika von Schantz, Pernilla Andersson, Marie Hållander, Ylva Wibeus, Ketil Thorgersen, Maria Eriksson, Kristian Niemi, Peter Nagy, Julia Fries, Sara Irisdotter Aldenmyr, Auli Arvola Orlander, Anna Jobèr, Sara Planting-Bergloo. Forskningsledare är Karin Gunnarsson.

Kontakt: Karin Gunnarsson <karin.gunnarsson@hsd.su.se>