Gruppens fokus är forskning inom ämnesdidaktik med koppling till post-koloniala, post-strukturalistiska och post-humanistiska teorier.  Utifrån ämnesdidaktikens syfte att erbjuda begrepp för en kritisk och kreativ analys av undervisningssituationer i specifika skolämnen, såväl som mellan dessa, vill vi i denna forskningsgrupp undersöka hur post-teorier kan fungera produktivt för detta ändamål. Den övergripande frågan är vilka analytiska och metodologiska verktyg kan dessa post-teorier erbjuda ämnesdidaktiska frågor och utmaningar? Hur kan dessa teoretiska ansatser fungera både som grund för ämnesdidaktiska överväganden och som grund för forskningsanalytiskt arbete? Forskningsgruppen ska vara ämnesöverskridande och fungera som en arena för bland annat estet- och so-ämnena att mötas kring gemensamma frågor.

Forskningsledare är Lotta Jons. Forskningsgruppen består av forskare både inom HSD och andra institutioner och lärosäten. De som ingår från HSD är:

Maria Olson, Ulrika von Schantz, Pernilla Andersson, Marie Hållander, Lisa Öhman, Elsa Szatek, Ketil Thorgersen, Maria Eriksson, Kristian Niemi, Julia Fries, Maria WassrinEbba TheorellLotta Jons och Jonas Asplund.

Från andra institutioner och lärosäten ingår:

Maria Eriksson (Högskolan Dalarna och Konstfack)
Marie Hållander (Södertörns högskola)
Sara Irisdotter Aldenmyr (Högskolan Dalarna)
Auli Arvola Orlander (MND, Stockholms universitet)
Simon Ceder (Konstfack)
Anna Jobèr (Malmö universitet)
Sara Planting-Bergloo (MND, Stockholms universitet).
Susanne Rosén (Högskolan Dalarna)
Anna Ramberg (Högskolan Dalarna)
 

Kontakt: Lotta Jons, lotta.jons@su.se.

Bild på forskningsgruppens medlemmar.