HSD har nyligen startat kandidatutbildning i drama/teater riktat mot kulturskola och frivilliga utbildningsanordnare, planerar att starta en mediepedagogutbildning riktat mot samma målgrupp 2018, samt att vårt nya masterprogram kommer att vara öppna även för studenter från dessa program. Den didaktiska forskningen inom fältet är nästan obefintlig och som kulturskoleutredningen från oktober 2016 understryker, är forskning inom fältet eftersatt. Vi är en liten grupp forskare, lärare och doktorander som har intresse inom området och också kommer skicka in en ansökan till Vetenskapsrådet om att bedriva praktikutvecklande forskning i kulturskolor. Forskningsgruppens kärntrupp består för närvarande av:

Ketil Thorgersen (Lektor)
Ulrika von Schantz (Lektor)
Catrine Björck (Lektor)
Sofia Cedervall (Adjunkt/Doktorand)
Anna Johansson (Doktorand)
Ebba Theorell (Doktorand)
Berit Ljung (Lektor)

Alla är dock välkomna - hör bara av er till ketil.thorgersen@hsd.su.se.

Forskargruppen kommer under HT17 och VT18 att arbeta med att ta fram olika forskningsprojekt
och som en del av detta skriva ansökningar om externa medel.