Forskningsgrupper

Forskningsgrupper

Institutionen ser gärna att personalen ingår i olika forskningsgrupper som kan utveckla kraftfulla forskningsmiljöer på institutionen. Målet är dels att utveckla forskningssamarbeten, skriva ansökningar om externa medel samt att hjälpas åt att publicera den forskning som bedrivs. Ansökningar om att upprätta en forskningsgrupp skickas till forskningsberedningen som bereder ärendet innan det skickas för beslut till prefekten. Alla grupper har en gruppledare. 

Läs mer om forskningsgrupperna vid HSD:


Professor, religionsdidaktik
Jenny Berglund
jenny.berglund@hsd.su.se

Professor, praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning
Inger Eriksson
inger.eriksson@hsd.su.se

Professor, estetiska ämnens didaktik
Anja Kraus
anja.kraus@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik inriktning samhällsvetenskap
Cecilia Lundholm
cecilia.lundholm@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik
Maria Olson
maria.olson@hsd.su.se

Professor, drama med didaktisk inriktning
Eva Österlind
eva.osterlind@hsd.su.se


Ordförande, forskningsberedningen
Jenny Berglund
jenny.berglund@hsd.su.se

Studierektor, forskarutbildning
Catrine Björck
catrine.bjorck@hsd.su.se

SÖK I DIVA

Sök i DiVA