Studien, som påbörjades 2017, har idag genomfört fyra learning studies, en på varje stadium i grundskolan och en i gymnasieskolan. Dessa genomfördes parvis parallellt i låg- och mellanstadiet respektive högstadiet och gymnasieskolans årskurs 1. 

Inför varje studie inhämtades medgivanden att delta i forskningsstudien från deltagande elever, vårdnadshavare, lärare och skolhuvudmän.