Artiklar

Eriksson, I., Wettergren, S., Fred, J., Nordin, A-K, Nyman, M., & Tambour, T. (2019). Materialisering av algebraiska uttryck i helklassdiskussioner med lärandemodeller som medierande redskap i årskurs 1 och 5. Nordic Studies in Mathematics Education, 24(3–4), 81–106. 

Läs i DiVA.

Konferensbidrag

Nyman, M., Fred, J., Andersson, C., Andersson, L., & Björklund, J. (2020). ”Nä, jag tänkte nog fel ...” - Elevers agens vid algebraiska resonemang i helklass. Paper presenterat på Matematikbiennalen, Växjö, Sverige, 16–17 januari 2020.
Läs i DiVA.

Fred, J., Nyman, M., Andersson, C., Andersson, L., & Björklund, J. (2019). Hur möjliggör helklassdiskussioner urskiljandet av algebraiska komponenters funktion? Paper presenterat på Lärarnas forskningskonferens, Stockholm, Sverige, 29 oktober 2019.

Läs i DiVA.

Nordin, A.-K., & Wettergren, S. (2019). Utformande av matematiska problemsituationer med lärandeverksamhet som teoretiskt ramverk. Paper presenterat på Lärarnas forskningskonferens, Stockholm, Sverige, 29 oktober 2019.

Läs i DiVA.

Eriksson, I., Wettergren, S., Nordin, A.-K., Fred, J., Fermsjö, R., Nyman, M., & Gerholm, V. (2019). Same critical aspects regardless of age – indicating lack of experiences of algebraic expressions. Paper presenterat på WALS, Amsterdam, Nederländerna, 3–6 september 2019.

Läs i DiVA.

Fermsjö, R., Gerholm, V., Nilsson, B., & Buchberger, H. (2019). Algebraic reasoning in upper secondary school. Poster presenterat på WALS, Amsterdam, Nederländerna, 3–6 september 2019.

Läs i DiVA.

Nyman, M., & Fred, J. (2019). Class discussions enabling discerning algebraic properties - developed in learning study iteration. Paper presenterat vid WALS, Amsterdam, Nederländerna, 3–6 september 2019.

Läs i DiVA.

Wettergren, S., & Nordin, A.-K. (2019). Designing tasks in a learning study with learning activity as a framework. Paper presenterat på WALS, Amsterdam, Nederländerna, 3–6 september 2019.
Läs i DiVA.

Eriksson, I. (2019). Materializing the youngest students’ algebraic arguments in classroom discussion – a learning activity perspective. Paper presenterat på Nordic-ISCAR, Trondheim, Norge, 18-20 juni 2019.

Läs i DiVA.

Eriksson, I., Fred, J., Nordin, A.-K., Nyman, M., & Wettergren, S. (2019). Enabling students’ participation in algebraic reasoning with ‘learning models’ as tools for theoretical work. Paper presenterat på NOFA7, Stockholm, Sverige, 13–15 maj 2019.

Läs i DiVA.

Fred, J., & Nyman, M. (2018). Finding new ways of informing iteration between lessons in a learning study: A case of algebraic reasoning. Paper presenterat på WALS, Peking, Kina, 23–26 november 2018.

Läs i DiVA.

Nordin, A.-K., & Wettergren, S. (2018). A learning study: Exploring algebraic expressions through “learning models” in Grade 5. Paper presenterat på WALS, Peking, Kina, 23–26 november 2018.

Läs i DiVA.

Fred, J., Mikhail, H., Nyman, M. & Staffansson, B. (2018). ”Då är det två C!” – Elever i åk 1 undersöker algebraiska uttryck. Paper presenterat på Lärarnas forskningskonferens, Botkyrka, Sverige, 30 oktober 2018.

Läs i DiVA.

Wettergren, S., & Nordin, A.-K. (2018). Lärandemodell som ett redskap vid resonemang om algebraiska uttryck. Paper presenterat på Lärarnas forskningskonferens 2018, Botkyrka, Sverige, 30 oktober 2018.

Läs i DiVA.

Fred, J., & Wettergren, S. (2017). Förmågan att föra och följa algebraiska resonemang – utmaningar för undervisningen i grund- och gymnasieskolan. Paper presenterat på Lärarnas forskningskonferens, Nacka, Sverige, 31 oktober 2017.

Läs i DiVA.