Det internationella nätverket om tysta dimensioner i pedagogiken fokuserar på pluralistiska tillvägagångssätt till pedagogiska frågor med tonvikt på pedagogikens tysta, det vill säga otaliga, hemliga, kroppsliga, rumsliga, materiella, regelvidriga eller alienerade dimensioner.

Den internationella forskargruppen försöker presentera en balans mellan olika former av praktikforskning, filosofiska ansatser, empirisk forskning och bildkonst. Målet är att - genom konferenser, publikationer och konstutställningar - tillhandahålla tvärvetenskaplig samt konstnärlig tolkning och analys av pedagogisk teori och praktik, dvs. lärande i klassrummet, utbildningsinstitutioner och icke-formella lärandemiljöer där relevanta aspekter av den kunskap som är avgörande för handlingar, för intuitioner, preferenser och beslut undandrar från artikulering. 

Vill du veta mer om nätverket?

Läs på webbplatsen.

Kontakta Anja Kraus, professor i estetiska ämnens didaktik: anja.kraus@hsd.su.se