Intervjuer

Johan Sandahl intervju

Vad innebär det att kunna samhällskunskap?

Johans forskningsintressen rör undervisning historia, samhällskunskap och geografi i gymnasiet och grundskolans senare år – särskilt hur undervisningen kan ses som en del av elevernas medborgarbildning.

Cecilia Lundholm

Forskare om lärande

Cecilia Lundholm är professor på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och intresserar sig för hur kunskapsbildningsprocessen ser ut.

Forskare och skolan

Forskare och skolan

Johan Sandahl är gymnasielärare i samhällskunskap, historia, religionskunskap och är gymnasielektor på Globala gymnasiet i Stockholm. I intervjun berättar Johan om vilka frågor som han ställer i sin forskning, till exempel, Vad kan vi förvänta oss av skolan i termer av medborgarbildning? Hur bidrar skolan till att elevernas medborgarbildning kan utvecklas?

Catrine Björck

Forskare och skolan

Catrine Björck tar reda på hur bildlärare jobbar med digital utrustning i skolan. I webbfilmen berättar Catrine om sin forskning.

Ketil Thorgersen

Mötet med musik inspirerar hans forskning

Många minns musiklektionerna i skolan för att de antingen väckte ett livslångt musikintresse eller sänkte självförtroendet för att sjunga eller spela instrument. Att mötet med en lärare kan ge så olika upplevelser intresserar Ketil Thorgersen som forskar om musik och lärande.


Professor, religionsdidaktik
Jenny Berglund
jenny.berglund@hsd.su.se

Professor, praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning
Inger Eriksson
inger.eriksson@hsd.su.se

Professor, estetiska ämnens didaktik
Anja Kraus
anja.kraus@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik inriktning samhällsvetenskap
Cecilia Lundholm
cecilia.lundholm@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik
Maria Olson
maria.olson@hsd.su.se

Professor, drama med didaktisk inriktning
Eva Österlind
eva.osterlind@hsd.su.se


Ordförande, forskningsberedningen
Jenny Berglund
jenny.berglund@hsd.su.se

Studierektor, forskarutbildning
Catrine Björck
catrine.bjorck@hsd.su.se

SÖK I DIVA

Sök i DiVA