Konferenser

Konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS)

Konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS) genomförs årligen för att erbjuda aktiva dramaforskare en mötesplats och för att presentera aktuell svensk dramaforskning för en bredare publik.

European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling

International Symposium and book launch at Stockholm university 3-4 December 2018.

NOFA7 bild

NOFA7

Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects takes place at Stockholm University, 13-15 May, ​2019.

Konferensen “Nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning" (NEÄL)

16-17 november 2016 arrangeras NEÄL-konferensen i Stockholm som ett samarbete mellan Konstfack och HSD, Stockholms universitet. Målet är att ha forskningsbaserade sessioner där alla som arbetar med (eller är intresserade av) estetiska ämnen och verksamheter i lärarutbildning är välkomna.


Professor, religionsdidaktik
Jenny Berglund
jenny.berglund@hsd.su.se

Professor, praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning
Inger Eriksson
inger.eriksson@hsd.su.se

Professor, estetiska ämnens didaktik
Anja Kraus
anja.kraus@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik inriktning samhällsvetenskap
Cecilia Lundholm
cecilia.lundholm@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik
Maria Olson
maria.olson@hsd.su.se

Professor, drama med didaktisk inriktning
Eva Österlind
eva.osterlind@hsd.su.se


Ordförande, forskningsberedningen
Jenny Berglund
jenny.berglund@hsd.su.se

Studierektor, forskarutbildning
Catrine Björck
catrine.bjorck@hsd.su.se

SÖK I DIVA

Sök i DiVA