Innehåll

Kursen behandlar strategier och verktyg för att göra grundade urval av tidskrift för artikelpublicering, samt att producera och publicera artikel i tidskrift av ämnesdidaktisk relevans. Kursen innefattar också etisk reflektion kring olika typer av publiceringskanaler, vetenskaplig reflektion kring granskningsprocessens olika steg samt behandling av olika referenshanteringssystem.
För den kursdeltagare som önskar erbjuds möjlighet att insända artikelmanus till ett gemensamt ämnesdidaktiskt temanummer. Varje artikelmanus genomgår gängse granskningsprocess hos den valda tidskriften. Temanumret bär arbetstiteln Mellan bildning och utbildning – ämnesdidaktiska ingångar i vår tid.
Stockholms universitets lärplattform Athena används på kursen.

Kursplan: Att skriva den perfekta artikeln, 7,5 hp (175 Kb)

Kursansvariga lärare

  • Ketil Thorgersen, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet.
  • Maria Olson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Följande lärare bidrar med specifikt kurspass: Cecilia Lundholm, Pernilla Andersson, Inger Eriksson, Jenny Berglund och Anja Kraus. Ytterligare gästlärare kan tillkomma

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den forskarstuderande kunna:
- Identifiera lämplig tidskrift att publicera olika typer av ämnesdidaktiska forskningsprojekt
- Planera och genomföra skrivande av en artikel så att den blir publiceringsbar i lämplig tidskrift
- Reflektera kring etiska frågor rörande olika publiceringskanaler
- Referenshanteringssystem
- Förhålla sig till artikelpubliceringens reviewprocess på ett funktionellt och konstruktivt sätt

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i seminarieform under hösten 2019 och våren 2020, där såväl kurslitteraturen som deltagarnas egna texter behandlas utifrån ett planlagt upplägg av tillfällen. Kursen kan även ges som individuell läskurs.
Sju tillfällen, om hel- eller halvdagar, är inbokade.

Se bilagorna Kursupplägg (116 Kb) och Kursbeskrivning (15 Kb) .

Litteratur

•    Belcher, W.L. (2019). Writing your journal article in 12 weeks: a guide to academic publishing success. Second edition. Thousand Oaks, California: Sage. (368 s)

•    Hemmat Esfe, M., Wongwises, S., Asadi, A., & Akbari, M. (2015). Fake Journals: Their Features and Some Viable Ways to Distinguishing Them. Science and Engineering Ethics, 21(4), 821–824 https://doi.org/10.1007/s11948-014-9595-z  (4 s)
•    University of Chicago Press (2017). Chicago manual of style [Elektronisk resurs]. (ca 100 s)
•    Artiklar från det egna ämnesområdet (ca 100 s)
•    American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association.
•    Soler, J. & Wang, Y. (2019). Linguistic differences between well-established and predatory journals: a keyword analysis of two journals in political science. Learned Publishing 2019, 1-11. Online publication only. (11 s).
•    Exempel på review-utlåtanden som delas ut vid seminarierna

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, bestående av ett producerat artikelmanus att insända till vald tidskrift. Fullgjord kurs innefattar, förutom produktion av artikelmanus, aktivt deltagande vid minst 80% av kurstillfällena. Kursintyg om 7,5 hp vid fullgjord kurs utfärdas vid behov av värdinstitutionen HSD, Stockholms universitet. Kursen ges på 25% fart, så kallad kvartsfart, och sträcker sig över två terminer (H19-V20).

Ansökan

Sista datum för kursanmälan är: 4 september 2019

Skicka ett e-mail till forskarutbildningsadministratör Angelina Llesi: forskarutbildning@hsd.su.se samt cc:a även kursansvarig Ketil Thorgersen: ketil.thorgersen@hsd.su.se

Kontakt

Kursansvarig: Ketil Thorgerson ketil.thorgersen@hsd.su.se
Kursansvarig: Maria Olson: maria.olson@hsd.su.se
Administration: Angelina Llesi forskarutbildning@hsd.su.se