Våra forskare

Intervjuer

Här hittar du intervjuer med några av våra forskare.

Cecilia Lundholm

Forskare om lärande

Cecilia Lundholm är professor på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och intresserar sig för hur kunskapsbildningsprocessen ser ut.

Forskare och skolan

Forskare och skolan

Johan Sandahl är gymnasielärare i samhällskunskap, historia, religionskunskap och är gymnasielektor på Globala gymnasiet i Stockholm. I intervjun berättar Johan om vilka frågor som han ställer i sin forskning, till exempel, Vad kan vi förvänta oss av skolan i termer av medborgarbildning? Hur bidrar skolan till att elevernas medborgarbildning kan utvecklas?

Catrine Björck

Forskare och skolan

Catrine Björck tar reda på hur bildlärare jobbar med digital utrustning i skolan. I webbfilmen berättar Catrine om sin forskning.

Patrik Johansson

Historisk källtolkning

Hur lär sig eleverna att tolka och kritiskt granska historiska källor? I webbfilmen berättar Patrik Johansson om sin forskning.

Karin Gunnarsson

Nya synvinklar på livskunskap och flickors hälsa

Karin Gunnarsson vill öka kunskapen om hur kurser som ska förebygga ohälsa hos flickor påverkar synen på kön och hur det är ”normalt” att må. Att ha gått från att arbeta som lärare till att nu få forska om ämnen hon är intresserad har varit en dröm.

Ketil Thorgersen

Mötet med musik inspirerar hans forskning

Många minns musiklektionerna i skolan för att de antingen väckte ett livslångt musikintresse eller sänkte självförtroendet för att sjunga eller spela instrument. Att mötet med en lärare kan ge så olika upplevelser intresserar Ketil Thorgersen som forskar om musik och lärande.

Kirsten Grönlien-Zetterqvist, foto: Eva Dalin

Värt att fundera över livskunskapen

Undervisningen i livskunskap är utbredd i svenska grundskolor, men ämnet saknar kursplan och innehållet varierar. Forskaren Kirsten Grönlien-Zetterqvist uppmanar till reflektion.

KONTAKT

Professor, praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning
Inger Eriksson, inger.eriksson@hsd.su.se

Studierektor, forskarutbildning
Kristina Lanå: kristina.lana@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktisk inriktning samhällsvetenskap
Cecilia Lundholm, cecilia.lundholm@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik inriktning religion
Geir Skeie, geir.skeie@hsd.su.se

Professor, drama med didaktisk inriktning
Eva Österlind, eva.osterlind@hsd.su.se

 

 

SÖK I DIVA

Sök i DiVA

SÖK I FORSKNINGSDATABASEN

Sök i forskningsdatabasen