Internt

Kalendarium

Kalendarium HSD

OBS! Kalendariet uppdateras kontinuerligt.

Institutionsstyrelsemöten

Höstterminen 2018: 28 augusti, 25 septemter, 6 november, 4 december
Vårterminen 2019: 15 januari, 19 februari, 19 mars, 7 maj, 11 juni
Höstterminen 2019: 27 augusti, 1 oktober, 5 november, 10 december
Vårterminen 2020: 28 januari, 3 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni

Institutionsmöten och APT

Höstterminen 2018: 26 september, 7 november
Vårterminen 2019: 20 februari, 20 mars, 8 maj, 12 juni
Höstterminen 2019: 2 oktober, 6 november
Vårterminen 2020: 4 mars, 15 april, 13 maj

Institutionsdagar

Höstterminen 2018: 29 augusti, 12 december
Vårterminen 2019: 23 januari och 12 juni
Höstterminen 2019: 28 augusti, 11 december
Vårterminen 2020: 29 januari, 10 juni

Halva dagen till ämnesgrupper på samtliga institutionsdagar plus ämnesgrupper 10 okt kl 13-16 samt 13 mars kl 13-16.

alla anställda bild

Information för alla anställda vid HSD

Här kan du information om arkiv, diarium, ekonomi, lokalbokning, administrativa system och personalfrågor.

Institutionsstyrelse bild

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen är högsta beslutande organ vid HSD. Här hittar du information om styrelseledamöter, datum för institutionsstyrelse-sammanträden och IS protokoll.

TA-bild för internt

Administration

Översikt av ansvarsområden och medarbetare inom institutionens administrativa grupp.