Internt

Kalendarium

Kalendarium HSD

HSD-Seminarier

OBS! Kalendariet uppdateras kontinuerligt.

alla anställda bild

Information för alla anställda vid HSD

Här kan du information om arkiv, diarium, ekonomi, lokalbokning, administrativa system och personalfrågor.

Institutionsstyrelse bild

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen är högsta beslutande organ vid HSD. Här hittar du information om styrelseledamöter, datum för institutionsstyrelse-sammanträden och IS protokoll.

TA-bild för internt

Administration

Översikt av ansvarsområden och medarbetare inom institutionens administrativa grupp.