I går började jag som prefekt för HSD. Jag ska försöka gör mitt bästa för att vi ska fortsätta ha en framgångsrik verksamhet och ett stimulerande arbetsklimat. Jag har ett gott stöd i Ulrika som främst kommer att ansvara för utbildningsfrågor. Administrationen som ni redan vet fungerar ju utmärkt under Claudia Hakanens ledning vilket gör att både jag och Ulrika känner oss lugna. Stefan Nordlund och Margaretha Aspán gjorde ju ett fantastiskt jobb med att bygga denna institution så i mångt. För oss handlar det främst om att ta vid och fortsätta med det kontinuerliga utvecklingsarbete som ska till för att en institution ska vara och förbli robust och kraftfull.

Denna andra dag i tjänst kan jag inte säga så mycket utöver den informationen ni fick via Stefans sista prefektbrev. Klart är i alla fall att Vita paviljongen nu är uppsagd och att alla praktiska arrangemang för flytten kommer att påbörjas snarast. Hur tidtabellen ser ut är inte klart. Som ni redan förstått kommer det att bli en hel del omflyttningar – många kommer att bli berörda och som Stefan sa så kommer vi att behöva tränga ihop oss.

Som ni sett kommer vi att ha en gemensam studiedag den 11 januari kl 9-15 – anmäl via den länk som Claudia skickade ut idag. Vi vet att med så kort varsel är det alltid flera som inte kan delta – framöver kommer ni att veta minst ett halvår på förhand när sådana dagar ligger. Men nu valde vi i alla fall att välja en dag då vi hoppas att så många som möjligt kan delta. Vi vill inspirera till fortsatt samverkan och utveckling. Vi kommer att vara på Historiska museet och det kommer både att handla om frågor som berör utvecklingen av vårt arbete men också möjligheter till gränsöverskridande utbyten. Ulrika och jag ska också presentera oss och våra visioner så att också de kan diskuteras vidare.

Vårens institutionsmöten kommer att ligga i anslutning till IS – dvs onsdag morgon efter IS. Detta för att vi snabbt ska kunna informera om vad som avhandlats och vilka beslut som fattats. Under dessa möten vill jag också att vi ska kunna berätta för varandra vad vi håller på med. Hur detta ska fungera får vi fundera på men jag tänker att minst ett erfarenhetsbyte ska vi hinna med varje gång. Vi har fortfarande en bit att gå för att känna varandras verksamheter och intressen och dessutom kommer vi ju att välkomna flera nya medarbetare allt eftersom. Före mötet startar från kl 8.30 bjuder vi på en enkel frukostmacka och frukt - själva mötet hålls kl 9-10.

Nedan har ni tiderna för vårens institutionsmöten – onsdagar kl 9-10: 18.1; 15.2; 29.3; 19.4. Det är inget IS i maj men vi har ett institutionsmöte i alla fall den 17.5.

Efter terminens sista IS den 13.6 har vi planerat in en studiedag för utvecklingsarbete (och information från IS) och vad vi hoppas en superfräsch sommarlunch, så reservera också den

14.6  9-15.

Jag ska också flytta till plan 3 och kommer att sitta i rum 338. Är jag där så är alla varmt välkomna både med problem, oro och goda idéer. Under våren ska vi arrangera att alla har ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef men Ulrika och jag vill också få möjlighet att samtala med alla i olika konstellationer – individuellt eller i grupp.

Jag finns alltid på mail men är sällan här måndagar (då är jag vanligen på Åland) och fredagar (då är jag vanligen på STLS).

Januarihälsningar/Inger