Hej HSDare!

Här kommer nu ett första prefektbrev, ett sätt som jag kommer använda för att berätta om vad som händer, begära in uppgifter och annat smått och gott. Det blir ett brev när jag och Margareta har något att säga, inte något veckobrev med andra ord.

I veckan som gick samlades 16 medarbetare för ett internat med syfte att diskutera hur HSD ska organiseras och vilka satsningar som ska göras, vad gäller såväl områden inom undervisning och forskning, som anställningsformer. Mycket givande dygn, inte minst för mig som inte har den ämnesmässiga bakgrunden för verksamheten vid HSD. Resultatet av diskussionerna kommer att bli synliga allt eftersom. När det gäller organisationen kommer vi att bilda tre beredningar, en för vardera utbildning, forskning respektive arbetsmiljö. Beslut om vilka som ska ingå och de uppgifter dessa ska ha, kommer de närmaste veckorna. Målsättningen är förstås att det ska bli en tydlighet i vem som gör vad och att effektiviteten i beslutsgången är hög.

Vi är inte riktigt framme vid att definiera vilka områden som behöver stärkas och vilka anställningar som ska utlysas, men det kommer. HSD har ju tilldelats såväl temporära som permanenta extra resurser och dessa tillsammans med de resurser som frigörs vid pensioneringar under de närmaste fem åren ligger tillgrund för dessa avväganden. Behov inom undervisning och forskning måste också vägas in.

Vi har gått in med anhållan om att inrättas ett nytt forskarutbildningsämne, De estetiska, humnaistiska och samhälssvetenskapliga ämnenas didaktik, med förhoppningen att Humanvetenskapliga områdesnämnden fattar beslut 15 mars. Det är också på gång att anhålla om nya huvudområden inom grundnivå och avancerad nivå.

Vi väntar ju fortfarande på att möbler till seminarie- och mötesrum ska komma, som lär komma de närmaste veckorna. Under den tiden kommer också lås att sättas i våra dörrar. Det blir ju inga nycklar, utan våra passerkort blir dörröppnare. Isättning av låsen är en rätt komplicerad process och kommer ta tid, kanske till med medföra oväsen. I detta sammanhang vill jag be er alla packa upp er kartonger och sätt på plats det som går. Vi kommer att sätta små whiteboard, vid varje dörr, där ni kan ange de tider ni inte är på plats i ert rum.

En av diskussionerna under internatet tydliggjorde att det finns ett stort behov av att vi får en bättre kunskap om den forskning som bedrivs vid institutionen. Jag vill därför uppmana alla att senast 21 mars skicka mig (per email) en A4-sida där ni beskriver de viktigaste frågeställningarna och de metoder ni använder i er forskning. Detta gäller dels de som har projekt gående men gärna också de som har idéer om projekt som ni skulle vilja komma igång med.

Den 14 juni blir det sen en heldag med forskningspresentationer och lite annat. Dagen avslutas med en sommarmiddag!

På onsdag 24 februari är det dags för APT, som jag meddelade i fredags. Kl 13 kör vi igång i Stallet Sal 620, med först en information av dess föreståndare, Johan Kleman, sen blir det kort information om Ladok på Webb och, sist men inte minst, avtackning av Margareta Adolphson. Vi ses!

Stefan