Hej!
Nu har förhoppningsvis de sista uppgifterna från ett långt och händelserikt läsår
klarats av. Kanske återstår för några att klara av betygslistor och annat, innan
ledigheten kan inledas. Mycket har ju onekligen hänt, men mest av allt har ju HSD
bildats och som vi ser det fått en fantastisk start. Våra tre beredningar har kommit
igång och det verkar som de redan hittat formerna för arbetet. Känns mycket bra, för
vi tror detta kan bli samarbetsformer inom institutionen som är både stimulerande
och arbetsbesparande.

Inom utbildningen har Utbildningsberedningen dragit igång med bl a översyn av
kompetensbehovet inför utlysningen av nya anställningar. Vi ju också fått ett
kandidatprogram fastställt och det börjar i höst med den första kullen. Vi har också
en magister på estetsidan klar, som börjar våren 2017 och vi räknar med att ett
mastersprogram blir godkänt så att det kan ha sitt första intag hösten 2017.

Inom forskning och forskarutbildningen har också mycket hänt. Sex nya doktorander
börjar i höst, varav fem är de som ansökte redan på CeHumtiden. Ska bli spännande
och i samband med detta har Kristina, som är studierektor, tillsammans med Sara
dragit igång ett effektivt arbete för att skapa en vi känsla bland doktoranderna. De
kommer få mycket samlade information och ska känna sig “omhändertagna”.
Forskningsberedningen har ju också drivit den viktiga frågan om att skapa en större
gemensamhet inom forskningen. Även om de olika forskningsprojekten vid
institutionen ligger inom olika områden, finns det säkert möjligheter att skapa
synergier, som kan leda till gemensamma ansökningar om resurser. En mycket
välbehövlig effekt, vi vet ju att forskningsvolymen bör bli större och mer externa
resurser behövs. Forskningsdagen var en bra manifestation av dels den omfattande
forskning som faktiskt bedrivs, dels arbetet att skapa samlade forskningsmiljöer.

Arbetsmiljöberedningen har även den rivstartat och här finns många viktiga
arbetsuppgifter. En handlingsplan för hela och olika delar av arbetsmiljöarbetet ska
fastställas, vilket i sin tur kommer innebära olika åtgärder för institutionen. Som ett
led i arbetet kommer en arbetsplatsundersökning att genomföras under hösten.

För att nu blicka framåt så vet ni redan att vi fortsätter vårt uppdrag året ut. Vi tycker
det är en stimulerande uppgift och ser framemot att tillsammans med er alla göra
HSD till en väletablerad institution, med framgångsrik undervisning och forskning.
Som ett första led i detta vill jag påminna om vårt internat 16-17 augusti. Detta
kommer ägnas åt diskussioner med ett antal olika frågeställningar som utgångspunkt.
Detaljerat program och bakgrundsmaterial skickar vi veckan före internatet, men lite
grovt gäller att vi ordnar gemensam transport till och från Såstaholm, med avfärd
11.30 från Frescati 16 augusti. Tillbaka kommer vi ca halv två dagen efter. Internatet
sträcker sig med andra ord från lunch till och med lunch.

Nästa vecka kommer en utlysning av en professur och två doktorandplatser i de
estetiska ämnenas didaktik, två universitetslektorat, en post-doc och en doktorand i
de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Hjälp till att sprida information om denna utlysning i era nätverk. De kommer annons i DN två

gånger och den kommer finnas på universitetsläraren.se under sommaren.
Från november kommer vi lämna prefektstyret och inrätta en institutionsstyrelse, så
val kommer ske under oktober.

Vi vill gärna tacka er alla för de insatser ni gjort sedan HSD bildades, men vill också
rikta ett särskilt tack till administration. Claudia och hennes gäng har verkligen varit
ett enormt stöd för oss och dessutom sett till att vi nu har en väl möblerad och
fungerande institution, inklusive den härliga sommarfesten förra veckan.
Vill till sist påminna om att om ni tar semester, som inte redan är planerad, så måste
det registreras i Primula. Ställ gärna in autosvar i er mail, men ange rätt datum för
återkomst. Har ni vägarna förbi under sommaren så kom gärna in och kolla er vanliga
post.

Vi önskar er alla en riktigt skön och avkopplande sommar, sen ses vi i höst med nya
spännande mål och uppgifter!

Margareta och Stefan