Hej!
Välkomna tillbaka, efter som jag hoppas en bra sommarledighet! Nu börjar vi ju det första hela läsåret för vår institution. I fredags välkomnade jag de ämneslärarstudenter som har HSD som hemvist till sina studier. Ett femtiotal förväntansfulla studenter, som vi har till uppgift att tillsammans med andra institutioner, ge en lärarutbildning med hög kvalitet, så att de är redo att möta utmaningarna i skolan.

Jag betonade i mitt välkomnande att HSD är hemvistinstitution och att vi har ansvar för att deras utbildning fungerar. Vi måste alla bidra till att vi uppfyller detta ansvar, både i undervisningen och i det administrativa stödet. Jag är övertygad om att alla kommer göra sitt yttersta.

Den närmaste tiden kommer en hel del hända som är viktigt för HSD:s utveckling, t ex nya anställda. Ansökningstiden för en postdoktor har gått ut och nu pågår sakkunnigbedömning. Nästa vecka går tiden för tre doktorandplatser och två universitetslektorat ut. Slutligen är sista september sista ansökningstillfälle för professuren i de estetiska ämnenas didaktik. Ska bli spännande vilka nya
medarbetare som kommer till institutionen. Professuren lär väl inte bli klar före jul, men de andra borde vi klara av under hösten.

Som jag tidigare nämnt kommer prefektstyret att upphöra i och med oktober. Första november ska därför en styrelse vara vald och tillsatt. Vid institutionsmötet den 14 september kl 15.15 kommer en av punkterna vara presentation av ett förslag till styrelsesammansättning. Vi skickar ut det i förväg så att  vi kan ha en diskussion vid mötet. Vill dock redan nu påpeka att för sammansättningen vad gäller antalet ledamöter representerande olika kategorier finns det bestämda föreskrifter. Jag räknar med att val till styrelsen kommer ske under oktober, men återkommer till den processen.

Internatet förra veckan på Såstaholm var i mitt tycke mycket bra. Diskussionerna var spännande och många frågor togs upp som vi återkommer till senare. En viktig punkt som vi bör ha med oss är det faktum att HSD är del av den statliga myndigheten Stockholms universitet. Att vara statlig myndighet ställer vissa krav, som t ex i vårt förhållningssätt till studenterna. Detta gäller förstås i samband med examination, men också i vad man kan säga om antagning och annat. Detta är viktigt att ha i åtanke och i tveksamma fall tala med de som jobbar med studentfrågor i administrationen. Så på måndag kör vi igång på allvar och jag hoppas se er alla på plats så våra korridorer sjuder av liv och diskussioner om utbildning och forskning. Allas vår arbetsplats, lärare, doktorander och administratörer är i Arrhenius P och Vita Paviljongen. Det är där vi ska träffas och utveckla HSD.

Hoppas ni haft en bra sista (?) sommarhelg och väl mött nästa vecka!
Stefan