Doktorandrådet vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) bevakar frågor som rör forskarutbildningen och doktorandernas villkor vid institutionen. Doktorandrådet väljer representanter till institutionsstyrelsen, fakultetsrådet och diverse arbetsgrupper vid institutionen.

Doktorandrådets uppgift är att ta tillvara doktorandernas intressen och ge doktoranderna en möjlighet att diskutera aktuella frågor med varandra. Genom rådet har doktoranderna vid institutionen möjlighet att påverka institutionens verksamhet, lyfta frågor kring arbetssituationen, samt se till att doktoranderna är representerade i lämpliga sammanhang. Doktorandrådet har också en viktig uppgift i att välkomna och introducera nyantagna doktorander vid institutionen.

Doktorandrådet driver även ett eget textseminarium för ventilering och återkoppling av texter i process.

Rådet består av en styrelse, men alla inskrivna doktorander vid institutionen har närvaro-, yttrande- och rösträtt. Rådet har också minst en representant i institutionens institutionsstyrelse.

Ordförande: Annalotta Dessen Jankell

Vice ordförande: Anna Johansson

Posterna i doktorandrådet utses en gång per år.

 

Doktorandrådet består av:

Ordförande: Annalotta Dessen Jankell

Vice ordförande: Anna Johansson

Sekreterare: Elsa Szatek

Ledamot forskningsberedningen: Anna Johansson

Ledamot arbetsmiljöberedningen: Elsa Szatek

Ledamot Fakultetsnämnden: Ebba Theorell

Suppleanter: Julia Fries, Matthias Arrhenius

Doktorandrådets mötestider

Tid och lokal anges i HSD kalendarium

Vårterminen 2021

4/2 textseminarium 9-10, doktorandråd 10-11
11/3 textseminarium 9-11, doktorandråd 11-12
15/4 textseminarium 9-10, doktorandråd 10-11
20/5 textseminarium 9-10, doktorandråd 10-11
15/6 textseminarium 14-15, doktorandråd 15-16 + AW (picknick)