Sedan 2004 är vissa typer av forskning prövningspliktig enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460).

Innan du börjar samla in data bör du alltså undersöka om din forskning behöver etikprövas. Mer information om etikprövning och länken till ett interaktivt frågeformulär finns på Avdelningen för forskningsstöd:
Frågeformulär och information om etikprövning

Betalning av etikprövning

Etikprövningen är inte gratis utan behöver betalas innan ansökan kan behandlas. Det finns två sätt att betala för etikprövningen – och betalning via Stockholms universitet tar dessvärre väldigt lång tid.

Om det är bråttom så är det enklast och snabbast om du betalar in avgiften själv och lämnar in kostnaden som utlägg till institutionens personalhandläggare eftersom att du måste skicka med ett betalningskvitto när du lämnar in ansökan. Utlägg behöver lämnas senast kring den 5:e i månaden för att det ska hinnas med att betalas ut med månadslönen.

Om det finns gott om tid (cirka 2 veckor) så behöver institutionsekonomen få all nödvändig information till inbetalningen (inklusive titel på studien) så att vi kan förbereda en blankett för manuell utbetalning. Vi skickar blanketten till fakturacentralen som scannar in den i fakturaportalen, attesterar och utanordnar.  Efter betalning kan vi begära ut ett betalkvitto via ekonomiavdelningen.