Blanketten ”Löne- och tidrapport” ( Timrapport SU 9034 (46 Kb) fylls i av anställd. Närmaste chef kontrollerar tid och timlön samt att det av blanketten framgår om något projekt betalar lönen. Därefter skriver respektive chef under.

Timlön rapporteras efter varje månad. Blanketten skicka till personalhandläggare senast den 7:e nästkommande månad.

För att arvodet/timersättning på önskat lönekonto behöver arbetstagaren logga och registrera sina uppgifter på Danske bank: https://danskebank.se/lonetjanst

1.      ny löntagare med kundnummer 79200
2.      registrera därefter ditt konto för kommande löneutbetalning

Se ersättningsbelopp här: Timlöner vid HSD (450 Kb)