Åtgärd

Ansvarig

Före första arbetsdagen:  

Välkomstbrev och kompendiet "Du och din arbetsplats" skickas till nyanställde

 

Personalhandläggare
Ska finnas när den nyanställde börjar:  

Nycklar, passerkort/printomatkort, telefon, dator, IT-konto, mailadress och namnskylt vid arbetsplats och postfack.

Finnas med på maillistor inklusive institutionsmail.

IT- och SUKAT-ansvariga

 

Mentor/fadder till anställd utses.

 

Närmaste chef
Första arbetsdagen:  

Den nyanställde möts vid överenskommen tidpunkt och visas till hens arbetsplats.

Gemensam fika samt presentation av närmaste kollegor.

Introduktion, vad planeras för den nyanställde de närmaste dagarna.

Rundvandring i våra lokaler. Trevligt att få sällskap och lära känna lunchmöjligheterna i närheten!

 

Mentor
Information/möte med närmaste chef/prefekt. Miljöpolicy

Närmaste chef/prefekt

 

Info/möte med administrativa chefen HSD

Administrativ chef

 

Praktisk information om IT (lån av IT-utrustningen)

IT-tekniker

 

Ett möte med personalhandläggare: Kontaktuppgifter, medgivandeblankett, anhörigblankett och skattsedel

Institutionens rutiner vid sjukanmälan, VAB, semester med mer.

 

Vidareplaneringen sker individuellt efter nyanställdens behov. 

                   
Personalhandläggare
Rekommenderade punkter:  
Webb, uppbyggnad av HSD:s hemsida

Webbredaktör

 

Studieadministrativa rutiner

Utbildningsadministratör

 

Studievägledning

Studievägledare

 

VFU

VFU-koordinator

 

Arkiveringsrutiner

Arkivarie/institutionssekreterare

 

Ekonomirutiner Ekonomihandläggare

För forskare:
Inläggning av publikationer i Diva, info i länkar till höger

 http://www.sub.su.se/publicera/registrera-i-diva/ och http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/prisma-s%C3%B6ka-forskningsbidrag/diva-och-prisma-1.257385