Leveransadress:
Stockholms universitet
Svante Arrhenius väg 20A
106 91 Stockholm
 
Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens för fakturor: 121


Fakturatext:
Kontakt vid leverans: Claudia Hakanen, telefon 08-1207 6650.
 

Stockholms universitet tar endast emot e-fakturor för att effektivisera fakturahanteringsprocess enligt lag (2018:1277).
Hänvisa leverantörerna till fullständig information gällande e-fakturor till Stockholms universitet på:


 
I samtliga fall så måste institutionsnumret (121) skrivas i referensen för att fakturan ska hamna rätt.

Vid frågor, kontakta Claudia Hakanen: claudia.hakanen@hsd.su.se, telefon 08-1207 6650