Gruppresor eller resor för externa, till exempel opponenter eller gästföreläsare bokas via order@hsd.su.se. Beställning skickas till prefekten/studierektorer med kopia till order@hsd.su.se.

För taxi (används i undantagsfall) har vi ett kundkonto hos Flygtaxi. Kontakta order@hsd.su.se för bokning.

För mer information om avtalet besök avropa.se, Taxitjänster.

Använd gärna denna informationsblad som gäller för resekostnader av gäster. Resor, information till gäster (572 Kb)