Gruppresor eller resor för externa, till exempel opponenter eller gästföreläsare bokas via order@hsd.su.se. Beställning skickas till prefekten/studierektorer med kopia till order@hsd.su.se.

För taxi (används i undantagsfall) har vi sedan 24 februari 2020 följande leverantörer inom Storstockholm: TaxiKurir i Stockholm AB och Sverigetaxi i Stockholm AB. 

Resenärer kan boka resa via Cabolines app, hemsida eller telefon. Nya beställare som vill beställa via mobilapp eller hemsida loggar in och begär ett nytt lösenord till sin e-postadress (SU-epost).


Taxiresor bokade via SU:s upphandlade resebyrå (Egencia) ska följa de avtal som upphandlats av SU. Gäller både SU:s egna ramavtal samt de som är upphandlade av Kammarkollegiet.

Mer information finns i SU:s avtalskatalog

Kontakta order@hsd.su.se för bokning eller vid frågor.

För mer information om avtalet besök avropa.se, Taxitjänster.

Använd gärna denna informationsblad som gäller för resekostnader av gäster. Resor, information till gäster (572 Kb)