Utlägg ska i möjligaste mån undvikas och eventuella kostnader faktureras. inköpen ska givetvis följa reglerna, se Inköp.

Utlägg till personer som inte är anställda får i princip inte förekomma. Det gäller till exempel doktorander som får finansiering via den ämnesdidaktiska forskarskolan eller för gästforskare och andra externa gäster. Personer som vi betalar tillfälligt arvode till och som därmed betraktas som anställda får använda en särskild blankett - även här styrks utläggen med originalkvitton som lämnas till personalhandläggaren.

Personen som haft utlägget hämtar blanketten ”Fakturaportalens utläggsblankett” i SUs ekonomiblanketter. Han/hon fyller i uppgifterna under ”Fylls i av betalningsmottagare” och kontrollerar att rutan ”Till kontonummer/PG-nummer etc.” är ifylld. Kvitto på utlägget tejpas sedan upp med arkivbeständig tejp (”osynlig tejp”) på ett vitt papper (inga baksidor får användas). Slutligen häftas utläggsblanketten och bilaga/bilagor ihop, endast en häftklammer per utlägg får finnas. Underlaget lämnas till ansvarig personalhandläggare.

Utrikes betalning

För person med utländskt bankkonto används blanketten: Fakturaportalens utläggsblankett - English version - foreign payments. I övrigt gäller samma som ovan.