Funktion

E-postadress

Arbetsmiljöfrågor vid HSD arbetsmiljo@hsd.su.se
Arkivering vid HSD arkiv@hsd.su.se
Disputerade vid HSD disputerad@hsd.su.se
Doktorander vid HSD doktorand@hsd.su.se
Doktorandråd vid HSD doktorandrad@hsd.su.se
Handledarkurser vid HSD handledarkurs@hsd.su.se
Information från HSD info@hsd.su.se
Inköp och upphandling vid HSD order@hsd.su.se
Internationell koordinator vid HSD internationalcoordinator@hsd.su.se
Kombinationsprogrammet (KOMBI) kub@su.se
Ledningsgruppen vid HSD ledningsgruppen@hsd.su.se
Lokalbokning vid HSD lokalbokning@hsd.su.se
Prefekt vid HSD prefekt@hsd.su.se
Registrator vid HSD registrator@hsd.su.se
Skyddsombud vid HSD skyddsombud@hsd.su.se
Studieadministration vid HSD studieadmin@hsd.su.se
Studierektor för forskarutbildning vid HSD studierektor-forskarniva@hsd.su.se
Studierektor för grund- och avancerad nivå vid HSD studierektor@hsd.su.se
Studievägledning vid HSD studievagledning@hsd.su.se
Utbildningsberedning vid HSD utbildningsberedning@hsd.su.se