Prefektbrev

Prefektbrev - september 2017

Det senaste prefektbrevet till personalen med information om vad som är på gång.

Prefektbrev 6 mars 2017

Det senaste prefektbrevet till personalen med information om vad som är på gång.

Prefektbrev 2 januari 2017

Bästa medarbetare Nu börjar vinterns ljushögtider närma sig sitt slut och vi har påbörjat ett nytt kalenderår – även om det för de flesta av oss bara varit en liten paus i ett pågående läsår.

Prefektbrev 23 december 2016

Hej! Detta vårt sista prefektbrev består av två delar, först några viktiga beslut som ni måste känna till och sen en sammanfattning av året som gått.

Prefektbrev 19 oktober 2016

Hej i höstrusket! Nu är terminen i gång på allvar, vi är ju nästan mitt i. Det är mycket på gång nu och en del information om detta kommer i detta brev, som dock mest rör nästa veckas institutionsmöte, onsdag 26 oktober klockan 15.15–16.30 i Stallet 720.

Prefektbrev 23 juni 2016

Det senaste prefektbrevet till personalen med information om vad som är på gång.

Prefektbrev 13 maj 2016

Stefan Nordlunds fjärde prefektbrev till personalen med information om vad som är på gång.

Prefektbrev 30 april 2016

Stefan Nordlunds tredje prefektbrev till personalen med information om vad som är på gång.

Prefektbrev 4 mars 2016

Stefan Nordlunds andra prefektbrev till personalen med information om vad som är på gång.

Prefektbrev 21 februari 2016

Stefan Nordlunds första prefektbrev till personalen med information om vad som är på gång.

Kontakt

Administrativ chef
Claudia Hakanen
claudia.hakanen@hsd.su.se

Administrativ studierektor
Kristian Pettersson
kristian.pettersson@hsd.su.se

Arkiv inkl. diarium/registratur
Olimpia García Flores
hsdarkiv@hsd.su.se
registrator@hsd.su.se

Ekonomi
Claudia Hakanen
Emma Ekelund
claudia.hakanen@hsd.su.se

Inköp
Daniel Lindblom
Emma Ekelund
order@hsd.su.se

Institutionstekniker och IT-support
Daniel Lindblom
daniel.lindblom@hsd.su.se

Kommunikatör
Ellika Gobena
ellika.gobena@hsd.su.se

Lokalbokning
Olimpia García Flores
lokalbokning@hsd.su.se

Personalfrågor
Angelina Llesi
angelina.llesi@hsd.su.se

Studievägledning
Johanna Fryksmark
studievagledning@hsd.su.se

Studieadministration
Lena Eurén
Emil Paulsrud
Maria-Letizia Priscilli
studieadmin@hsd.su.se
handledarkurs@hsd.su.se

TimeEdit länkar till HSD:s lokaler
medarbetarwebben su.se