För att undvika dubbelbokningar, missförstånd och förvirring bland både lärare och studenter bör schemalänken till TimeEdit vara det enda schema som vi använder. Det betyder att varje ny bokning, ändring och/eller tillägg i första hand ska göras i TimeEdit.

Det är viktigt att kursansvarig lärare ser till att alla lärare på kursen läggs in i TimeEdit så att alla kan använda samma schemalänk. Schemalänken kan senare med fördel användas i Mondo eller i andra kanaler.

För mer information och frågor mejla till lokalbokning@hsd.su.se. Ange alltid kurskoden om din fråga gäller bokning av ett kursschema.