Vad är Mondo?

Mondo är en webbtjänst som används vid flera institutioner på Stockholms universitet. Officiellt beskrivs den som en samarbets- och lärplattform, men går även under namn som kurs- eller studentwebb. På HSD är Mondo den primära kanalen för utbyte av skriftlig information mellan lärare och studenter. Vanligtvis har varje kurs en egen flik i Mondo dit alla registrerade studenter och undervisande lärare har tillgång.

Hur får jag tillgång till Mondo?

Du loggar in genom att gå till www.mondo.su.se och använda inloggningsuppgifterna till ditt universitetskonto. Om du inte har ett universitetskonto kan du även logga in som gäst.

Hur använder jag Mondo?

Mondo är relativt självinstruerande och har inbyggda hjälptexter som förklarar de olika funktionerna. Det kan också se lite olika ut beroende på vilka funktioner som aktiverats för en viss sajt. Vi kommer här därför endast att titta på de mest grundläggande funktionerna, och fokus kommer att ligga på hur du kan använda dem för göra Mondo så lätthanterat som möjligt för samtliga användare.

Väl inloggad i Mondo ska det finnas minst två flikar, en som heter ”My workspace/Min arbetsyta” (där du kan göra diverse personliga inställningar som t.ex. byta språk eller välja vilka kurssajter som ska visas) och en flik för varje kurs du undervisar på. Kursnamnen kan vara förkortade för att få plats på flikarna. Även kurser från tidigare terminer kan synas.

Klicka på en kursflik. Du ska nu kunna se ett antal rubriker till vänster, bland dem ”Hem/Home”, ”Anslagstavla/Announcements” och ”Filsamling/Resources”. Dessa är de viktigaste funktionerna som vi på HSD använder i Mondo.

Hem/home är startvyn. Där bör kursens fullständiga namn, termin och eventuell kursbeskrivning visas. Här syns även de senaste meddelandena som har lagts till på anslagstavlan.

Under rubriken Anslagstavla finns en lista över samtliga meddelanden på anslagstavlan. Här bör framför allt meddelanden av ”flyktigare” karaktär placeras: schemaändringar, uppgifter om rättning, tentamensutlämning etc. Det går att bifoga dokument i meddelanden, men eftersom meddelandena kan bli många rekommenderas inte att viktiga dokument (som studenterna behöver återkomma till) placeras här. Dessa bör istället läggas under ”Filsamling”.

Under Filsamling finns en mappstruktur för uppladdning av dokument. Uppladdningen påminner om hur du bifogar ett dokument i ett mejl. Det finns även möjlighet att ladda upp dokument i förväg och ange datum och klockslag då de ska bli tillgängliga för studenterna. Här bör du ladda upp dokument av typen kursanvisningar, läsanvisningar, hemtentor, inlämningsuppgifter, powerpoint-presentationer etc. Filsamlingen innehåller i regel en mapp som heter ”Allmän kursinformation” (med information som rör hela kursen) samt mappar för de olika delkurserna (om kursen har det). Det kan även finnas ytterligare undermappar, vissa av dem med utökad studentbehörighet där de har möjlighet att exempelvis ladda upp uppsatser eller andra uppgifter.

Under Sajtadministration finns verktyg för att lägga till deltagare på kurssidan manuellt. Här kan du lägga till lärare, kursadmnistratörer och studenter.

Problem med Mondo?

Om du har problem med Mondo finns en Hjälpfunktion längst ner bland flikarna under Min arbetsyta.

Viktigt att tänka på

Dubbelkolla alltid att du placerat informationen på rätt ställe. Är det rätt kurs och rätt termin? Har du valt anslagstavlan för ”snabb information” och Filsamlingen för dokument studenterna kan behöva återkomma till? Har du lagt upp dokumentet i rätt mapp i filsamlingen?

Både på anslagstavlan och i filsamlingen går det att låta Mondo skicka ut en mejlpåminnelse till studenterna om att en viss upplagd information finns tillgänglig. Denna går till studenternas studentmejl. Studentmejlen måste kopplas till en privat e-postadress, omdirigering av studentmejlen ska göras via www.mitt.su.se – kontohantering – inställningar.