Att välja kurs och deltagare

Logga in på Mondo och klicka på fliken ”Min arbetsyta/My workspace”. Klicka på rubriken ”Skapa eller ändra sajter/Worksite setup” till vänster och därefter på ”Ny/New”.

Du får nu välja mellan att bygga en helt egen sajt eller skapa en sajt utifrån en standardiserad mall. I denna guide kommer vi att beskriva hur du skapar en sajt med de funktioner som är vanligast förekommande på HSD. Välj därför att bygga upp din egen sajt. Nästa val är om du vill skapa en kurssajt eller en projektsajt. Här fokuserar vi på hur du skapar en kurssajt, välj därför detta alternativ. Välj därefter termin och institution.

Utifrån dina val genereras nu en förteckning med befintliga kurser den aktuella terminen. Vår institution har en mycket omfattande kursverksamhet så listan blir lång! Sök upp den kurs för vilken du vill skapa en sajt i listan. Genom att klicka på rubrikerna i tabellhuvudet kan du sortera listan antingen på kurskod eller kursnamn. Med kursnamn avses här endast hela kurser, alltså förekommer inga delkurser i förteckningen.

När du hittat din kurs klickar du i rutan längst ut till vänster under rubriken ”Välj”. Observera att det för ett kursnamn kan finnas flera kurskoder och kurstillfällen. Om du är osäker på vad du ska välja, kontakta utbildningsadministratören för din kurs eller din studierektor. (Du hittar även utbudet av kurser och kurstillfällen i X-mappen på din SU-dator. Under Arbetsmaterial HSD > Utbildning > Kursutbud. )

Under rubriken deltagarlistor till höger finns det en eller flera rutor som anger vilka studenter du vill ska få tillgång till sajten. ”FFG” står för förstagångsregistrerade, det vill säga de studenter som denna termin registrerat sig på kursen för första gången. ”OM” står för omregistrerade, det vill säga de studenter som denna termin omregistrerat sig på kursen. ”FO” står för fortsättningsregistrerade. Med det avses de studenter som fortsättningsregistrerats på kursen den aktuella terminen. Denna typ av registrering gäller endast kurser som löper över mer än en termin. ”ANT” betyder antagna. Genom att klicka i denna ruta gör du alltså kurssajten tillgänglig för alla antagna på kursen, oavsett om de registrerat sig eller inte. Om du väljer att bocka i den sista rutan ”Inga” läggs inga studenter automatiskt till på sajten. Om du är osäker på vilka du vill göra sajten tillgänglig för eller vad de olika registreringarna innebär kan du prata med utbildningsadministratören för din kurs. Vanligtvis ska sajten vara tillgänglig för FFG-studenter, omregistrerade kan läggas till manuellt av kursadministratören. När du har bockat i de rutor du har valt skrollar du längst ner på sidan och klickar på ”Fortsätt”.  

Information om sajten

Nästa steg är att fylla i den information som ska möta deltagarna på sajten då de loggat in. Först ut är sajtens namn. Detta namn är det som kommer att anges på sajtens flik i Mondo. Eftersom många kursnamn är långa och ofta måste förkortas på fliken är det mycket viktigt du i sådana fall döper kurssajten så att det tydligt framgår vilken kurs den är kopplad till (speciellt i förhållande till kurser med liknande namn). Av detta skäl kan det även vara klokt att i rutan nedanför sajtens namn (där en beskrivning av kursen ska infogas) inleda med att skriva ut kursnamnet i sin helhet, gärna tillsammans med information om vilken termin det gäller. Då blir det extra tydligt vilket kurstillfälle sajten avser.

Övrig lämplig information i detta fält är en beskrivande text om kursen (lämpligen hämtad ur kursplanen) och /eller en välkomnande text (exempelvis hämtad ur välkomstbrevet). Här går det även att skapa en länk till kursens schema i TimeEdit. Det gör du genom att exempelvis skriva ”Kursschema” på en egen rad, markera ordet och därefter klicka på symbolen föreställande en liten jordglob med en kedja. Du får då upp ett nytt fönster där du klistrar in schemats webblänk. För att få schemat att öppnas i ett separat fönster (vilket rekommenderas) klickar du på fliken ”Mål” och väljer därefter alternativet ”New window” i rullisten. Avsluta med att klicka på ”Ok” längst ner så skapas länken.

När du är klar med informationsfältet kan du välja att även ange en kort beskrivning av kursen, förslagsvis kursens fullständiga namn och kurstillfällets termin.

Därefter anger du vem som ska vara kontaktperson för sajten (du själv?), kontaktpersonens mejladress och funktion. När du angivit denna information klickar du på ”Fortsätt” längs ner på sidan.

Verktyg på sajten

Du ska nu välja vilka verktyg (eller funktioner) du vill ska finnas på din sajt. De verktyg vi vanligtvis använder på HSD:s Mondo-sajter är ”Hem”, ”Anslagstavla”, ”Deltagarlista”, ”Filsamling” och ”Sajtstatistik”. Dessa verktyg bör du alltså bocka för i förteckningen. Det står dig förstås fritt att även välja ytterligare verktyg, men tänk då på att en mer komplicerad sajt genererar fler frågor från studenterna och att ”sociala” verktyg såsom ”Chatt” och ”Forum” medför att du i egenskap av sajtansvarig måste se till att studenterna använder dessa på ett ansvarsfullt sätt.

När du bestämt vilka verktyg din sajt ska innehålla får du även välja om du vill föra över material från en tidigare skapad sajt (eller flera). Detta kan exempelvis vara bra om du vet att du kommer att använda samma material som förra gången kursen gavs.

Klicka på ”Fortsätt” för att komma vidare. Nästa sida låter dig göra ytterligare tre val. Standard på HSD är här att behålla förinställda val, det vill säga att publicera sajten, att låta sajten vara privat samt att tillgängligheten ska vara begränsad till de som du väljer att lägga till manuellt.

Att skapa sajten

När du nu klickar på ”Fortsätt” får du upp en skärm med information om de val du gjort. Klicka därefter ”Tillbaka” om du vill ändra något eller ”Skapa sajt” om allt stämmer. När du trycker på ”Skapa sajt” brukar det ta ett par sekunder innan sajten är klar. Du bör därefter kunna se den under fliken ”Mina aktiva sajter”. Om den av någon anledning inte dyker upp där automatiskt kan du behöva justera vilka av dina sajter som ska visas. Det gör du under fliken ”Min arbetsyta” – ”Inställningar” – ”Välj vilka sajter som ska visas som flikar”.


Problem med Mondo?

Om du har problem med Mondo finns en Hjälpfunktion längst ner bland flikarna under Min arbetsyta.