Vad är informationssäkerhet?

Informationen behöver kunna skyddas mot obehörig åtkomst (skydd av informationens konfidentialitet).

Informationen behöver vara tillgänglig för behöriga när den ska användas (skydd för informationens tillgänglighet).

Informationen behöver skyddas mot obehöriga förändringar (skydd mot informationens riktighet).

Man måste kunna i efterhand spåra vem som har gjort vad i universitetets system (skydd av informationens spårbarhet).

Kontakt vid HSD

Daniel Lindblom
Institutionstekniker
E-post: daniel.lindblom@hsd.su.se
Telefonnummer: 08- 1207 6517
Profilsida

HSD:s rutiner för informationssäkerhet

 

 

Informationsäkerhet