Ordinarie ledamöter

Ulrika von Schantz, prefekt, ordförande
Jenny Berglund, ställföreträdande prefekt
Caroline Gustavsson, disputerad lärare
Mimmi Larsson, övrig lärare
Niclas Runebou, övrig lärare
Ketil Thorgersen, disputerad lärare
Ylva Wibaeus, disputerad lärare
Daniel Lindblom, T/A

Studentrepresentanter

n.n.
Mathias Olsson, studentrepresentant

Doktorandrepresentant

AnnaLotta Dessen Jankell

Suppleanter

Cecilia Eskilsson, adjunkt
Per-Arne Karlsson, disputerad lärare
Pernilla Andersson, disputerad lärare
Ellika Gobena, T/A
Anna Johansson, doktorand

Stående adjungerade

Per Fransson, studierektor
Catrine Björck, studierektor
Kristina Lanå, studierektor
Kristian Pettersson, administrativ studierektor
Claudia Hakanen, administrativ chef, sekreterare


Datum för institutionsstyrelse-sammanträden
(samtliga klockan: 14:00-16:00)

HT19

27 augusti, 1 oktober, 5 november, 10 december

Protokoll

IS-protokoll 2019-05-07 (319 Kb)
IS-protokoll 2019-03-19 (407 Kb)
IS-protokoll 2019-02-19 (272 Kb)
IS-protokoll 2019-01-15 (204 Kb)
IS-protokoll 2018-11-06 (410 Kb)
IS-protokoll 2018-09-25 (201 Kb)
IS-protokoll 2018-08-28 (227 Kb)
IS-protokoll 2018-06-12 (545 Kb)
IS-protokoll 2018-05-08 (286 Kb)
IS-protokoll 2018-03-27 (201 Kb)
IS-protokoll 2018-01-16 (209 Kb)
IS-protokoll 2018-01-16 (201 Kb)
IS-protokoll 2017-12-12 (244 Kb)
IS-protokoll 2017-11-14 (172 Kb)
IS-protokoll 2017-10-24 (477 Kb)
IS-protokoll 2017-09-19 (215 Kb)
IS-protokoll 2017-08-22 (186 Kb)
IS-protokoll 2017-06-13 (253 Kb)
IS-protokoll 2017-04-18 (180 Kb)
IS-protokoll 2017-03-28 (265 Kb)
IS-protokoll 2017-02-14 (151 Kb)
IS-protokoll 2017-01-17 (108 Kb)
IS-Protokoll 2016-12-15 (368 Kb)
IS-protokoll 2016-11-15 (412 Kb)

 

Delegationsordning

Delegationsordning HSD (226 Kb)

 

Beredningar vid institutionen

Arbetsmiljöberedningen (AB)

Forskningsberedningen (FB)

Utbildningsberedningen (UB)