Ordinarie ledamöter

Ulrika von Schantz, prefekt, ordförande
Jenny Berglund, ställföreträdande prefekt
Caroline Gustavsson, disputerad lärare
Mimmi Larsson, övrig lärare
Niclas Runebou, övrig lärare
Ketil Thorgersen, disputerad lärare
Ylva Wibaeus, disputerad lärare
Daniel Lindblom, T/A

Studentrepresentanter

Linn Ramström, studentrepresentant
Eythor Robertsson, studentrepresentant

Doktorandrepresentant

AnnaLotta Dessen Jankell

Suppleanter

Cecilia Eskilsson, adjunkt
Per-Arne Karlsson, disputerad lärare
Pernilla Andersson, disputerad lärare
Ellika Gobena, T/A
Anna Johansson, doktorand

Stående adjungerade

Per Fransson, studierektor
Catrine Björck, studierektor
Kristian Pettersson, administrativ studierektor
Claudia Hakanen, administrativ chef
Lena Eurén, sekreterare


Datum för institutionsstyrelse-sammanträden
(samtliga klockan: 14:00-16:00)

 

HT2020

25 augusti, 29 september, 3 november, 8 december

Protokoll

IS-protokoll 2020-06-09 (266 Kb)

IS-protokoll 2020-05-12 (323 Kb)

IS-protokoll 2020-04-14 (417 Kb)

IS-protokoll 2020-03-03 (339 Kb)

IS-protokoll 2020-01-28 (336 Kb)

IS protokoll 2019-12-10 (413 Kb)

IS-protokoll 2019-11-05 (352 Kb)

IS-protokoll 2019-10-01 (248 Kb)

IS-protokoll 2019-08-27 (372 Kb)

IS-protokoll 2019-06-11 (247 Kb)

IS-protokoll 2019-05-07 (319 Kb)
IS-protokoll 2019-03-19 (407 Kb)
IS-protokoll 2019-02-19 (272 Kb)
IS-protokoll 2019-01-15 (204 Kb)
IS-protokoll 2018-11-06 (410 Kb)
IS-protokoll 2018-09-25 (201 Kb)
IS-protokoll 2018-08-28 (227 Kb)
IS-protokoll 2018-06-12 (545 Kb)
IS-protokoll 2018-05-08 (286 Kb)
IS-protokoll 2018-03-27 (201 Kb)
IS-protokoll 2018-01-16 (209 Kb)
IS-protokoll 2018-01-16 (201 Kb)
IS-protokoll 2017-12-12 (244 Kb)
IS-protokoll 2017-11-14 (172 Kb)
IS-protokoll 2017-10-24 (477 Kb)
IS-protokoll 2017-09-19 (215 Kb)
IS-protokoll 2017-08-22 (186 Kb)
IS-protokoll 2017-06-13 (253 Kb)
IS-protokoll 2017-04-18 (180 Kb)
IS-protokoll 2017-03-28 (265 Kb)
IS-protokoll 2017-02-14 (151 Kb)
IS-protokoll 2017-01-17 (108 Kb)
IS-Protokoll 2016-12-15 (368 Kb)
IS-protokoll 2016-11-15 (412 Kb)

 

Delegationsordning

Delegationsordning HSD HT20 (828 Kb)

Beredningar vid institutionen

Arbetsmiljöberedningen (AB)

Forskningsberedningen (FB)

Utbildningsberedningen (UB)