Att kontakta vid kris

1. Vid akut fara ring alltid SOS-alarm tel: 112 och uppge adressen Svante Arrhenius väg 20 D (ingången bakom huset vid Vivi Täckholmsalen)

2. Ring Sektionen för säkerhet på SU tel: 08-16 22 16 eller
bevakningsbolag/väktare 08-16 42 00 (reservnummer telefon 08-15 42 00).

3. Ring krisgruppen vid HSD.

I första hand:

Ulrika von Schantz, stf prefekt
Telefon arbete: 08-1207 6561
Mobilnr: 073-460 4927

Jenny Berglund, stf prefekt
Telefon arbete: 08-674 7781
Mobilnr: 070-932 6841

Claudia Hakanen, administrativ chef
Telefon arbete: 08 - 1207 6650
Mobilnr: 072-148 9018

I andra hand:

Catrine Björck, studierektor estet-utbildning
Telefon arbete: 08-1207 6507
Mobilnr: 072-147 3274

Per Fransson, studierektor SO-utbildning
Telefon arbete: 08-1207 6588
Mobilnr: 072-148 9004

Kristina Lanå, studierektor forskarutbildningen
Telefon arbete: 08-1207 6661
Mobilnr: 072-148 9006

Lisa Öhman, föreståndare Medieverkstan
Telefon arbete: 08-16 4671
Mobilnr: 072-147 3311

 

Brand

  • Rädda först dem som är i uppenbar fara, t ex . personer som inte kan ta vara på sig själva, behöver hjälp, skadade, chockade eller personer i panik.
  • Larma: Aktivera brandlarmet om det inte redan ljuder. Knappar finns i korridorer och trapphus. Ring SOS Alarm 112 och begär ”brandkåren”. Var beredd att svara på var det brinner, gatuadress, vad som hänt och vilket telefonnummer du ringer ifrån. OBS! uppge adressen Svante Arrhenius väg 20 D (ingången bakom huset vid Vivi Täckholmsalen) om det gäller vårt hus.
  • Varna personer i din omgivning. Ropa att det brinner. Avsök lokaler och assistera utrymningen av byggnaden i samarbete med din utrymningsledare om det inte sätter den egna säkerheten i fara.(Toaletter och bullriga lokaler är exempel på utrymmen där man kanske inte uppmärksammat utrymningslarmet.)
  • Släck vid mindre incidenter och där man direkt i närområdet kan se att det är en begränsad brand kan man agera aktivt. Släck branden om du bedömer det som möjligt med de handbrandsläckare som finns i lokalen. När röken lägger sig i taket ska ni lämna platsen omedelbart och utrymma!
  • Utrym byggnaden. Följ nödutgångsskyltar - det finns alltid två alternativa vägar ut. Observera utrymningsledarens instruktioner. Ta dig omedelbart till återsamlingsplatsen (för hus P: gräsmattan nordost om Vivi Täckholmsalen) och stanna där tillsammans med dina arbetskamrater tills din utrymningsledare meddelar annat.

 

Dödsfall

 

Hisslarm

I samtliga hissar i Frescati finns nödsignalknapp, kopplad till Akademiska Hus. Vissa hissar har även larmtelefon kopplad till olika bevakningsbolag. Om du fastnar i hissen följ anvisningarna enligt anslaget i hissen.

OBS! Nödknappen måste hållas intryckt minst 45 sekunder. Befinner du dig utanför hissen och larmet ljuder, kontrollera om någon sitter fast i hissen. Om så är fallet kontakta Akademiska Hus på 020-55 20 00. Informera snarast väktare, prefekt/chef och Sektionen för säkerhet.

Hot

 

Sjukdomsfall eller olycka

 

Skadegörelse och sabotage

  • Ring SOS Alarm 112 till polisen om brottet pågår. Uppge adressen Svante Arrhenius väg 20 D (ingången bakom huset vid Vivi Täckholmsalen).
  • Ring Sektionen för säkerhet tel: 08-16 22 16 eller väktare tel: 08-16 42 00 eller 08-15 42 00
  • Kontakta någon i HSD:s krisgrupp

Läs mer: