Sedan år 2014 är Stockholms universitet ett miljöcertifierat universitet och vi uppfyller kraven i miljöledningsstandarderna EMAS och ISO 14001. För att få sådan miljöcertifiering krävs det att universitetet tillämpar ett systematiskt arbete med miljöfrågor men även att de tar miljöhänsyn i samtliga led av verksamheten.

miljöwebben kan du se en film där Stockholms universitets miljökoordinator beskriver universitetets miljöarbete samt att du även kan läsa mer om universitetets miljöarbete, certifiering och miljöstandarder.

HSD arbetar dagligen med att reducera verksamhetens miljöpåverkan genom att tillämpa universitetets miljöriktlinjer. Den ytterst ansvariga för att institutionen följer och uppnår universitetets riktlinjerna inom miljö är institutionens prefekt.

Institutionen har två miljörepresentanter och varje år framställer de en miljöhandlingsplan som sedan fastställs av institutionsstyrelsen. Miljöhandlingsplanen innehåller miljömål samt åtgärder för hur dessa måla ska uppfyllas. Varje år genomförs en uppföljning samt redovisning av miljöhandlingsplanen med syfte att säkerhetsställa att institutionens uppsatta mål är uppfyllda.

Institutionens miljörepresentanter 2020:

Anna Jonsson och Pernilla Andersson
miljo@hsd.su.se

Vid frågor, förslag på miljöförbättrande åtgärder samt övriga synpunkter kring institutionens miljöarbete, vänligen kontakta någon av institutionens miljörepresentanter.

Miljöplan 2020 (89 Kb)

Läs mer om hela Stockholms universitets miljöarbete via Miljöwebben.