Internt

Intern information

HSD:s riktlinjer och beslut med anledning av covid-19 finns samlad här:

Kalendarium HSD

OBS! Kalendariet uppdateras kontinuerligt.

Institutionsstyrelsemöten

Höstterminen 2020: 25 augusti, 29 september, 3 november, 8 december

Institutionsmöten och APT

Höstterminen 2020: 26 augusti, 30 september, 4 november, 9 december

Institutionsdagar

Höstterminen 2020: 26 augusti, 9 december

Halva dagen till ämnesgrupper på samtliga institutionsdagar plus ämnesgrupper 10 okt kl 13-16 samt 13 mars kl 13-16.

alla anställda bild

Information för alla anställda vid HSD

Här kan du information om arkiv, diarium, ekonomi, lokalbokning, administrativa system och personalfrågor.

Puff Kris och stöd

Krisplan vid HSD

Här hittar du telefonnummer till kontaktpersoner vid akuta händelser och checklistor vid kriser.

Institutionsstyrelse bild

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen är högsta beslutande organ vid HSD. Här hittar du information om styrelseledamöter, datum för institutionsstyrelse-sammanträden och IS protokoll.