Är du lärarutbildare och vill boka in en workshop eller seminarium?

Att boka Medieverkstan innebär mer än att bara boka lokalen, här finns också personal och utrustning för utlån. Därför blir arbetsgången för att boka Medieverkstan annorlunda än för många andra lokaler:

Först och främst: fundera kring syftet med och innehållet i den workshop eller det seminarium du vill boka i Medieverkstan. Vår erfarenhet har visat att framgångsrika utbildningstillfällen hos oss har detta gemensamt:

  • Arbetspasset eller uppgiften som ska utföras har ett tydligt syfte kopplat till kursens innehåll, och utförs som en integrerad del av kursen, inte som en isolerad uppgift utan koppling till övriga delar.
  • Studenterna får en tydlig beskrivning av uppgiften, med en utförlig beskrivning av innehåll, bedömningskriterier/förväntat resultat samt tidsplan.
  • Under ledning av kursläraren görs en tydliggörande inledning och avslutning av arbetspasset med diskussion i förhållande till uppgiften och till kursens innehåll.

Ta i god tid kontakt med oss på Medieverkstan. Det gör du via epost: medieverkstan@su.se, eller via telefon, 08-1207 6803 / 0702 690555. På detta vis kan vi skapa oss en uppfattning om vad du vill åstadkomma med ditt bokade pass i Medieverkstan, och vi kan komma överens om vilka resurser och insatser vi kan erbjuda. Vi kan bolla idéer och komma med förslag till arbetssätt eller innehåll. Vi kan också komma överens om passande datum och tid, då de resurser du behöver finns tillgängliga. Medieverkstan har ett grundutbud av hård- och mjukvara för studenter och lärare. Önskar du ytterligare material utöver det för du en diskussion med din institution om inköpet.

Bokning interndebiteras enligt gällande taxa.

Slutligen, efter att vi kommit överens om datum och tid, glöm inte att lägga in dessa i TimeEdit enligt de rutiner som finns på din institution. Behöver du ändra något? Hör av dig till oss innan du ändrar i TimeEdit! På så vis kan studenter och lärare hitta det korrekta schemat, och vi kan göra det bästa av ert besök hos oss.

Välkomna!