Inger Eriksson, prefekt
Inger Eriksson, prefekt

Vårt fokus är ämnesdidaktisk forskning och undervisning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena, främst historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi och filosofi, estetiska lärprocesser, samt motsvarande blockämnen i lärarutbildningen.

Ämnesdidaktisk forskning är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där forskare från olika discipliner möts och undersöker undervisning och lärande inom ämnen på olika nivåer i utbildningen. Även undervisning och forskning inom museipedagogik och konstpedagogik är förlagd till HSD.

Vår utbildning

HSD är hemvist för ämneslärarstudenter med ingångsämne historia, religion, samhällskunskap, och geografi samt både kandidat och magister utbildning i drama och teater. Vi erbjuder också fristående kurser på grund- och avancerad nivå som fortbildning för lärare och pedagoger. HSD ansvarar för forskarutbildningen inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Medieverkstan

Medieverkstan vid HSD är en öppen lärandemiljö med IT/IKT-pedagoger på plats. De erbjuder alla lärarstudenter pedagogiskt stöd i skapandet av multimediala produktioner inom ljud, bild, video och text samt stöd i arbetet med redovisningar, projekt och digital portfölj.

Lärarstudenter och lärarutbildare har möjlighet att låna utrustning, till exempel digital ljud- och videoinspelningsutrustning och stillbildskameror, från Medieverkstan.

HSD på Facebook

Du hittar oss på www.facebook.com/HSD.SU/