Inger Eriksson, prefekt
Inger Eriksson, prefekt

Våra utbildningar

HSD är programansvarig institution för ämneslärarstudenter inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena, främst historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Vi ansvarar också för samtliga inslag av estetiska lärprocesser inom lärarutbildningarna. Vi erbjuder kandidat- och magisterutbildning i drama och teater samt ett masterprogram i våra ämnen. Vi erbjuder också fristående kurser på grund- och avancerad nivå som fortbildning för lärare och pedagoger.

HSD ansvarar för forskarutbildningen inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Vår forskning

Vårt fokus är ämnesdidaktisk forskning inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Ämnesdidaktisk forskning är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där forskare från olika discipliner möts och undersöker undervisning och lärande inom ämnen på olika nivåer i utbildningen.

Forskningen vid HSD är organiserad i olika forskningsgrupper.

Medieverkstan

Medieverkstan vid HSD är en öppen lärandemiljö med IT/IKT-pedagoger på plats. De erbjuder alla lärarstudenter pedagogiskt stöd i skapandet av multimediala produktioner inom ljud, bild, video och text samt stöd i arbetet med redovisningar, projekt och digital portfölj.

Lärarstudenter och lärarutbildare har också möjlighet att låna utrustning, till exempel digital ljud- och videoinspelningsutrustning och stillbildskameror, från Medieverkstan.

HSD på Facebook

Du hittar oss på www.facebook.com/HSD.SU/