Universitetslektor Max Strandberg (HSD) medverkade i ett reportage i P1-morgon om läxor.

Max Strandberg kommenterar inslaget (5.22) och berättar om vad forskningen säger om läxor och elevers studieresultat. Lyssna på inslaget här.

Läs mer om Max Strandbergs forskning här.