I september besöker religionsdidaktikerna Cok Bakker (Utrecht University) och Edwin van der Zande (University of Applied Sciences, Utrecht) Stockholms universitet.

Den religionsdidaktiska forskningsgruppen vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) bjuder in lärare i religionskunskap, livskunskap och andra intresserade till en kväll med föreläsning och efterföljande samtal utifrån den forskning som Cok och Edwin presenterar. Kvällen rymmer två teman: frågor kring religionslärares subjektivitet samt ”life orientation” som en möjlig ansats i mötet med elever i religionskunskaps- eller livskunskapsklassrummet. De båda teman presenteras närmare nedan.
Evenemangsaffisch 25 september gästföreläsare (131 Kb) .

Alla är välkomna men en anmälan krävs eftersom vi bjuder på fika.

O.S.A  via denna länk senast 2 september men gärna före sommaruppehållet.

Lokal: annonseras via mail till anmälda efter den 2 september.
På Stockholms universitet.

Språk: engelska

Varmt välkomna!
 

Cok Bakker: Hur ska man tänka kring subjektivitet hos en religionskunskapslärare?

Cok Bakker

Cok Bakkers föreläsning tar upp relationen mellan objektivitet och subjektivitet i lärarens undervisning. Hur en lärare tolkar subjektivitet i undervisningen är menar han avgörande för hur läraren undervisar och förstår relationen till normativitet i undervisningen. Att välkomna och även utveckla den subjektiva dimensionen av undervisning, utgör enligt Cok ett kraftfullt alternativt synsätt i ett samtal om utrymmet för värderingar i skolan. Det är en vädjan om en 'amor complexitatis', d.v.s. en vädjan om en öppenhet för komplexiteten.Edwin van der Zande: ‘Life orientation’ – ett perspektiv i religionskunskapsklassrummet

Edwin van der Zande

I Sverige talar vi om ”religioner och andra livsåskådningar”. Edwin van der Zande vill genom att introducera begreppet ”Life orientation” ge ett alternativ i det sammanhanget. Det är ett begrepp som uttrycker en holistisk ansats i förståelsen av människors meningsskapande. Det rymmer kognitiva ställningstaganden, emotioner, intuitivitet och fantasi. I föreläsningen introduceras begreppet och Edwin ger exempel på hur det kan användas i ett samtal med elever i religions- och/eller livskunskapsämnet.