Keith C. Barton har under 20 år forskat om historie- och SO-undervisning i USA, Nordirland och Nya Zeeland där han särskilt lyfter fram historieundervisningens potential för medborgarbildning.

Under veckan deltog Barton i föreläsningar och symposier för att diskutera skillnader och likheter i Sveriges och USAs lärarutbildningar, styrdokument och skolsystem.

Den öppna föreläsningen (från 2014) filmades: Länk till öppna föreläsningen "Why History Teachers Matter".

Keith C. Bartons föreläsning "Why History Teachers Matter"
Keith C. Bartons föreläsning "Why History Teachers Matter"