Foto: Ann-Sofie Jägerskog

Välkommen till 50%-seminarium med Ann-Sofie Jägerskog:

"Making possible by making visible – learning through visual representations in the Social Sciences"
 
Avhandlingsarbetet fokuserar på hur lärande kan möjliggöras genom användandet av visuella representationer i ekonomi- (med fokus på prisbildning) och psykologiundervisningen (med fokus på minnets struktur) på gymnasiet.


 Handledare: Cecilia Lundholm och Peter Davies
Läsare: Martin Kristiansson, Karlstad Universitet

Tid: kl.13.00 - 15.00
Sal: P302
 

Profilsida: Ann-Sofie Jägerskog