Onsdag den 27 november (13-15) presenterar Albin Gripe sin avhandlingsplan på sitt 10-procentsseminarium. Seminariet sker i sal P325.

Avhandlingsprojektets namn: Djuptid, historia och tid för handling

Läsare: Professor Kenneth Nordgren, Karlstad universitet

Handledare: Johan Sandahl (HSD) och Christina Fredengren (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)

Om du vill läsa och delta under seminariet kan du kontakta Albin för att få tillgång till texten: albin.gripe@hsd.su.se