Avhandling för avläggande av doktorsexamen ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Opponent är Magnus Hultén, biträdande professor vid Linköpings universitet.

I betygsnämnden filosofie doktor Torben Spanget Christensen vid Syddansk universitet, professor Åke Ingerman vid Göteborgs universitet, Maria Andrée, docent vid Stockholms universitet. Ordförande är Maria Olson från Stockholms universitet.