Den 5 februari 2020 kl. 15:30 blir det boksläpp av antologin på HSD och en stor del av författarna medverkar i presentationen av boken. Boksläppet hålls i personalköket på HSD med efterföljande mingel.

Läs mer om boken här.

Bokens kapitel och författare

1. Forskningsbaserad undervisning – en inramning
Viveca Lindberg, Ylva Ståhle och Mimmi Waermö
 

2. Att utveckla undervisningen – en fråga om evidens eller professionellt omdöme
Eva Forsberg och Daniel Sundberg

3. Forskning i samverkan – om den undervisningsutvecklande forskningens bidrag
Ingrid Carlgren

4. Vidga din uppfattning om ZPD för ett rikare didaktiskt perspektiv: en presentation av traditionen developmental education
Seth Chaiklin

5. När förskolebarnet blev skolbarn – ett paradigmskifte i den svenska förskolan?
Monica Nilsson, Birgitta Hammarström-Lewenhagen & Karin Alnervik

6. Lärares perspektivtagande – exemplet läs- och skrivlärande
Kajsa Falkner

7. Tänka om matematik som utgångspunkt för att utveckla undervisningen i matematik – exemplet algebra och algebraisk struktur
Torbjörn Tambour

8. ”Molekylerna rör på sig snabare och snabare så balongen blir jättestor” Lågstadieelever förklarar observationer av luft genom digitala animationer
Kristina Danielsson och Astrid Berg

9. Att möjliggöra barns agens i naturvetenskaplig undervisning – didaktisk mikroanalys av möjligheter
Maria Andrée

10. Nyckeluppgift som redskap för att kvalificera undervisningen i grundsärskolan – exemplet ”det mystiska ägget”
Diana Berthén

11. Förutsättningar för hållbar undervisningsutveckling – exempel från Läslyftet
Ann Öhman Sandberg

12. Gymnasiearbetet – och dess utmaningar för handledande lärare
Ylva Ståhle, Eva Svärdemo Åberg och Maria Calissendorf

13. Att utveckla undervisning i primärskolan i Tanzania – Lesson & Learning Studies i samarbete mellan forskare och lärare
Noah Mtana och Gunilla Höjlund

14. Att lära ”utanför bokens kanter” – drama i undervisningen på högstadiet
Julia Fries och Eva Österlind

15. Undervisning om aktuella samhällsfrågor med case – en ämnesdidaktisk och praktiknära studie
Ylva Wibaeus och Max Strandberg

16. Lekformaterad undervisning för utveckling av naturvetenskapligt kunnande
Mimmi Waermö

17. Autentiska uppgifter i lärarutbildning
Eva Edman Stålbrandt

 

Varmt välkomna!