Eva Hallgren är doktorand vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Handledare är Eva Österlind vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet. 

Opponent är Aud Berggraf Sæbø.

Betygsnämnd: Elin Eriksen Ødegaard; Margret Lepp; Geir Skeie.